.
Kalendarium

Sällskapet anordnar klubbträffar var fjärde söndag under vår- och höstsäsongen. På årets första klubbträff äger också årsmötet rum. Styrelsemöten hålls vid två tillfällen per säsong.

Sällskapet erbjuder en delad kalender.
Kalender som pdf.

Uppges ej annat hålls föreningens aktiviteter vid klubbobservatoriet. För vägbeskrivning kontakta oss