Funderar du på att bli medlem i sällskapet?

Som medlem i Borås AstronomiSällskap är du välkommen att delta på föreningens klubbträffar och andra engagemang som observatorievisningar och möten.

På klubbträffarna träffas medlemmar och har intressanta diskussioner om nya teleskop, stjärnor, planeter och mycket mer. Har vi vädret på vår sida utför vi även observationer.

Som medlem i sällskapet är du också automatiskt medlem i Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) och erhåller därmed tidskriften Telescopium med fyra nummer om året.

Medlemsavgift i Borås Astronomisällskap kostar:
Vuxna 300:-
Familjepris (en tidning delas ut, men alla i familjen är medlemmar) 450:-

Rabatterat medlemskap i Svenska Astronomiska Sällskapet erbjuds medlemmar i BAS. 200:- kostar medlemskapet i SAS och fyra nummer av tidskriften Populär Astronomi ingår.

Vid medlemskap efter 1:e oktober löper ditt medlemskap även under nästkommande kalenderår.

Så om du är intresserad av att ta steget in i astronomins värld kontakta då Bent Luoto :
070-3595504
bent.luototelia.com, och låt Borås AstronomiSällskap vara din guide.
Inbetalning sker till Bankgironummer: 0617-8818.

OBS Viktigt! Märk talongen med namn och adress.