.
Kalendarium

Sällskapet erbjuder en delad kalender.

26 januari 14.00 - Studiebesök Onsala rymdobservatorium

16 februari 16.00 - Årsmöte

21 mars 10.00 - Rivning Öd
22 mars 10.00 - Rivning Öd

5 april 15.30 - Styrelsemöte
5 april 16.00 - Klubbträff

Uppges ej annat hålls föreningens aktiviteter vid klubbobservatoriet. För vägbeskrivning kontakta oss