26 september - Astronomins dag och natt
14.00 Digital visning av solen vid lämpligt väder

1 november 15.00 - Styrelsemöte och klubbträff

6 december 15.00 - Klubbträff