SAAF
Svensk AmatörAstronomisk Förening
SAS
Svenska Astronomiska Sällskapet
Astronet - Forum för astronomi och astrofoto

Väder Borås